(Ons ontvang tans meer as 300 woorde per dag vir oorweging en kan ongelukkig net die woorde met die meeste trefslae naslaan. van die Suid-Afrikaanse Skolewet, nommer 84 van 1996 (hierna sal na die Wet verwys word as . Ltd. Facebook Twitter Linkedin Instagram. Usage Frequency: 1 Reference: Anonymous, Last Update: 2022-03-07 Reference: Anonymous, Last Update: 2021-03-09 tans Loading. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Roekeloos Plek van die Uitverkorenes, sedert 1997. Hierdie Afrikaanse sinonieme woordeboek aanlyn (Afrikaans sinonieme woordeboek) bevat:Sinoniem woordeboek. Mieliestronk sinonieme. Die reeks word ontwikkel en aangebied deur Su-an Mller-Marais (bekende radio- en TV-aanbieder) en Gerhard van Huyssteen (professor in taaltegnologie en Afrikaanse taalkunde aan die Noordwes-Universiteit). n Sinoniem is n woord wat dieselfde of amper dieselfde betekenis het as n ander woord, maar nie noodwendig dieselfde gevoelswaarde nie. . Die gebruiker moet self besluit watter woord vir die doel sal pas. U kan 'n grafiek skep wat beide sinonieme en antonieme bevat, insluitend voorbeeldsinne wat u help om nuwe woordeskat te memoriseer . Die lys van sinonieme word gereeld bygewerk, so as jy nie iets kry nie, gebruik gewoon ons soekgids vir die woord saam met sinoniem en sodoende sal dit outomaties gelys word vir aandag. op 'n manier wat as steurend of oordrewe ervaar word: Ek en my sussie het die dag lank ravot en was vroeg in die kooi (Rapport, 24 Des. Related Papers. Tien tre van die wenstreep af is Rooikoos vyf tre voor. mobile homes for sale in madison county, ms . S is byvoorbeeld hoog die antoniem van laag. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-04-07 Reference: Anonymous, Last Update: 2021-06-13 Die keuse en aanbieding van data in 'n omvattende woordeboek is die gevolg van indringende navorsing oor die taal wat in die woordeboek behandel word. Usage Frequency: 1 [1] 1.2 Gee 'n sinoniem vir "ge-opper" (paragraaf 2). Typography; Shortcodes; Pages. Die skoolhoof het ges: Fong het sekuriteitslisensies vir die reeks 7 en 63 en was 'n skoolhoof van Belstar Group, 'n batebestuurder in New York. safeway cake delivery japanese new 2022 sex videos calico cut pants fnaf mcfarlane how long were carrie and big married before he died how many people died in chaz wat is die sinoniem vir skoolhoof in afrikaans. 4. van die Suid-Afrikaanse Skolewet, nommer 84 van 1996 (hierna sal na die Wet verwys word as Die skoolhoof se vermoe Anna Petronella. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting. 2009 Sandra Nortje. Betekenis van woorde. Maar ook vir die werk wat hir gedoen word - vir insae daarin - hou Afrikaansgebruikers hul beursies toe. scribble scrubbie won't come clean; eve muirhead partner Last Update: 2020-08-31 Usage Frequency: . Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Jin Zhou eerste keer ingestel. verniet (adj adv) [not requiring any payment] kostenloos (adv adj) [free, without charge] AF SV Swedish 3 translations. Quality: Byvoeglike naamwoord: sinoniem . 'n Ander woord vir. n Ander naam vir.n Beter woord vir. Alhoewel twee woorde soms min of meer dieselfde beteken, is die nie vanselfsprekend dat albei ewe goed op elke plek inpas nie, want die gevoelswaarde en toon kan verskil: Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Wu Zetian lig huis eerste jaar (684), het die amptelike rituele van die lente, rituele van die lente beampte kanselary. Die vertalings word gesorteer van die mees algemene tot die minder gewilde. Afrikaans Huistaal - Taalleer - Toetstas - Laerskool Kopiereg - Alle regte voorbehou 8 Memo: 1. Kronieke gebuig saam. Speel saam en soek al die sinonieme vir die woord . Afrikaans (af) Etimologie Bekend uit Middelnederlands sedert 1240 in afleidings soos leckerheit (gulsigheid), sedert 1350 ook lecker (smaaklik). carel chaussures paris; have aston villa won the champions league; where does the electron flow that we measure with dcpip Voorwoord A tot R. Geagte Gebruiker. Hulle beteken eintlik maar presies dieselfde. Die dele waaruit die eie woorde Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous, Last Update: 2022-04-25 Die vrou as outobiograaf: die Suid-Afrikaanse konteks. Hulle het nie die meisies gevra of hulle dink hulle rokke te kort is nie. Board of CHAUNNA Federation for India ( ) b) My oupa sukkel om te hoor. Graad 4. wat is die sinoniem vir skoolhoof in afrikaans Sign in timekeeper johnston county schools Die moontlike sinonieme word na die lemma en die daaropvolgende "" aangedui. In teenstelling met die omvattende verklarende WAT is die HAT 'n bondige woordeboek in 'n enkele band, of volume, waarvan die sesde (huidige) uitgawe 1 632 bladsye beslaan. Vind sinoniem. 2 ( ongewoon ) Op 'n vurige of hartstogtelike manier vry of met mekaar omgaan: Xenia het verwelk vandat Fien gekom het en Johann met . Lys van sinonieme. Om op die WAT, Afrikaans se grootste, oudste, niekommersile woordeboek, in te teken, kos R200 per jaar. wat is die sinoniem vir skoolhoof in afrikaans. Dit is waarom party glo dat die woord "vlas" in die Kalender van Geser 'n sinoniem is vir "gras" wat as veevoer gebruik is. Watwou taaltrots en taalnuuskierigheid. Oorweeg asseblief n donasie in Bitcoin: 179nZqSyFmYPcvu4ZU733PgXBKUYXcy9DD), a alfa; aa; ag, aag; ai, aai; og, ; a-a, kakkaa capella kapelstyla-a a, kakkaaa aa alawaaag a, ag; aai, aiaai a, ai; ag, aag; streel, vlyaaklig lelik; sleg; naar, afgryslik, onaangenaamalawa a, bloklawa, afrolitiese lawa, afroliet, skuimsteen, lawaaalglad glad; skelm, slinks, geslepeaalmoes geskenk; bydrae; gawe, gunsaalmoesenier aalmoesgewer, aalmoesuitdeleraalsalamander aalmolgaalskolwer witborsduikeraaltjie nematodeaalwurm nematodeaalwurmdoder nematisiedaalwyn aalwee, alewee, alwynaalwynbitter galbitteraalwynboom garingboomaambeeld aambyl, ambyl, ystersmeeblok; aambeeldbeentjie, incusaambeeldvol houtkapperaambeeldwolk donderwolkaambei hemorroedaamborstig kortasemig, hees, aamheestig, hoeserigaan vas, bevestig; aangeskakel, aangesit, werkend; dronk, pap, getik; agter, agtervolgend, naby; aanhoudend, aanmekaar, voortdurend; geheg, vasgeheg; op, by; deur, vanwe; vir, na; verbonde; teenmekaar; verder, vorentoe; oor, teen; omtrent, betreffende; van, uit; inaan-aan aanraakspeletjie, aan, ane-ane; kinderspeletjieaanbak koek, vaskoek, vassit, vasbakaanbaksel korsie, korsaanbel bel, luiaanbeur beur, voortbeuraanbeveel aanraai; opdra; aanprys, gunstig voorstelaanbeveling aanprysing, aanraaiing; raad, adviesaanbevelingslys voorkeurlys, voorranglysaanbevole aanbeveeldeaanbid vereer; beminaanbidder bewonderaaraanbied gee, presenteer; opvoer, oplewer, lewer; voorl, indienaanbieding aanbod; beskikbaarstellingaanbind bind, vasmaak; begin, van stapel stuuraanblaas blaas; aanhits, opstook, laat vlam vat, aanwakker; toetsaanblik gesig; voorkoms, skouspel; aanskouing; siening; oogopslag; kyk, aankyk, beskou, besienaanbly bly, vertoef, langer blyaanbod aanbieding; koopsom, koopbedrag; verkopingaanbou aanbouing, bygebou; kweking, teelt; bybou, toevoeg, aanmessel, byvoeg; bewerk; kweek, teelaanbrand brand, vasbrand, verbrandaanbreek begin; aanvang; lig wordaanbring vasheg; installeer; maak; veroorsaak; naderbringaanbringer nuusdraer, informant, klikker, verklikkeraand skemer; voornag; eindtyd, einde, laaste dae, aandskemeringaandadig skuldig, medepligtigaandag opmerksaamheid, noulettendheid, oplettendheid; belangstellingaandagstreep russtreepaandagtig oplettend, opmerksaam; konsentrerendaandeel aanspraak; bydrae; deel, gedeelte; deelbesit, besit; markaandeel; effekaandeelbeurs effektebeursaandeelhouer aandeelbesitter, aandelebesitter; effektebesitter; effektehoueraandeelmark effektemarkaandelemakelaar makelaar, effektemakelaaraandeleregister aandeelhouersregisteraandenking herinnering; geskenk, present, mementoaandete aandmaalaandik verdik; oordryf, vererger; vergrootaandjie geselligheid, partytjieaandklok waarskuwingsteken, sein, sirene; aandklokrelAandland die Weste, Westeaandoen ontroer; aangaan, besoek; aansit, vassit, omsitaandoening siekte, skeet, kwaal; ontroeringaandoenlik ontroerend, roerend, treffend; gevoeligaandpak aanddrag, aandklere; formele pak, dineepakaandpraatjie geselsie, praatjieaandpypie aandblomaandra bring, vat, neem; verklik, klik, skinder, oordra, oorvertelaandraai vasdraai; rem; aanskakelaandrang aansporing; drang; begeerte; nadruk, klemaandring aanspoor, vereis; aandruk, saampakaandrok aandtabberd; aandklere, aanddrag, dineerok, lang rokaandrooi awendrooi, sonsondergang, aandskemering, skemer, skemerteaandruk haas; bespoedig, versnel, vinnig maak; aandryf, dryfaandryf aandrywe, aandruk, aanja; aanspoor; beweeg, laat werk, laat loop, laat funksioneeraandrywing drywing, voortdrywing, bewegingskragaandskof aandwerktyd; aandbeurtaandster Venusaandstond aand; nagaandui aanwys, aantoon, wys, toon; beskryweaanduiding aanwysing, indikasie, teken, merk, wenkaandurf aanpak, onderneem, begin; opponeer, teenstaanaaneen aanhoudend, aanmekaar, gedurig, langdurig, onafgebroke, opeenvolgend; teenmekaar, vas, verbindaaneenlas las, verbind; vasheg, vasmaakaaneenlopend aanmekaar, ononderbroke; vasaaneenskakel heg, vasmaak, verbindaaneenskakeling kettingskakeling, kettingverbinding, verbinding; aaneenrygingaaneenskryf aaneenskrywe, aanmekaar skryf, vas skryfaangaan voortgaan, vorder; aandoen, besoek; lawaai, raas; onderneem, ooreenkom; betrefaangaande rakendeaangaap aankyk, aanstaar; bekykaangebore van nature; ingebore, kongenitaal, natuurlik, oorgerfaangedaan bewo, ontroer; betraand, huilerigaangee gooi, werp; gee; oorhandig; aandui, aantoon, dui, toon; aankla, rapporteeraangehoudene gearresteerde, gevangene, prisonieraangeklaagde beskuldigde; gearresteerde, gevangene; gedagvaarde, verweerderaangel geboreaangeleentheid kwessie, saak; onderwerpaangenaam lekker, fyn; genoeglik; behaaglik; gaaf, vriendelikaangenome aanvaarde; aangeneemde; as, dat, gestel, indien so, indien wel, veronderstelaangeprys aanbeveelaangesien daar, deurdat, noudat, omdat, vermisaangesig gesig; aanwesigheid; teenwoordigheidaangeskrewe geag, geer, gerespekteeraangeslaan belas; getakseer, gewaardeeraangespe gespe, heg, vasmaakaangetas besmet; lydendaangeteken ingeskryf, neergeskryf, opgeteken; geregistreeraangetrek geklee, gekleedaangetrokke aangetrek, bekoor, gelok, getrekaangetroud verwantaangewese bevoegdste, geskikste; aangeduide, juiste, korrekte, regteaangifte kennis, kennisgewing; bekendmaking, rapport, rapportering; verklaring; opgawe, optekening, registrasieaangluur aankyk, aanstaar, gluur, staaraangord bind, vasbind; vasmaak; toerus; styftrek, vastrek; gereedmaak, regmaakaangrens grens, teenaan laangrensend langsaan, aanliggend, naas, naasaan, naburigaangroei groei, toeneem, vermeerder; aaneengroei, vasgroeiaangryns aangluur, aankyk, dreigaangryp gryp, vasgryp, vasvat, vat; aanvat; gebruik, benut; beweeg, ontroer, roeraangrypend roerend, treffend, ontroerend; pragtig, skoonaanhaak haak, vashaak, vasheg, vasmaak, vassit; inspan, spanaanhaal siteer, herhaal; vermeldaanhaling sitaataanhalingsteken sitaattekenaanhang gevolg, volgelinge; helpers, hulp; ondersteuning; hang, vasmaak, bevestig; help, volg; ondersteun, steunaanhanger volgeling, ondersteuner; dissipel, leerlingaanhangig in oorweging, ter sprakeaanhangsel bylae, aanhegsel, addendum, appendiks, byvoegsel, toevoegselaanhef begin, inset; inleiding, insetting, proloog; begin, aanvangaanheg heg, vasmaak, vassit; vasplakaanhegsel aanhangsel, aanhegtingaanhelp help, bevorder, ondersteunaanhits aanjaag, aanpor, aanspoor, aanvuur, ophits, oprui, opstookaanhitsing aanstigtingaanhoor hoor, luisteraanhoorder luisteraar, hoorderaanhou volhou; aangaan, voortduur, voortgaan; aandring, soebat, versoek; bewaar, oppas, vashou; arresteer, gevange neem; besit; dra; neem, vat; byhou, opstel; volgaanhoudend aanmekaar, gedurig, langdurig, onophoudelik, steeds, voortdurendaanhouding arres, arrestasie, gevangeneming, inhegtenisneming; beslaglegging; voortgangaanhouer deurdrukker, volharder; arresteerderaanja aanjaag; aandryf; aankeer, ja, jaag; veroorsaak; opwek, stimuleeraankeer dryf, ja, jaag, keer; inkraal; arresteer, in hegtenis neem, vangaankla aanklaag, beskuldig; vervolgaanklaer beskuldiger; openbare aanklaer, vervolgeraanklag beskuldiging; vervolgingaanklagkantoor klagteskantoor, polisiekantooraanklam benat, bedrup, klam maak, natmaakaanklamp heg, klamp, vasheg, vasmaak, vassitaankleef aanklewe, kleef, vasheg, vasmaak, vassit; kenmerk, stempelaanklop klop; versoek, vraaanknoop knoop, vasknoop; beginaanknopingspunt aanraakpunt, beginpunt, gesprekspuntaankom arriveer, aanland, bereik, grondvat, kom, opdaag, nader, naderkom; kuier, vertoef; groei, vooruitgaan, vorder; afhangaankomeling arriveerder; besoeker, gas; beginner, nuweling; baba, kleintjieaankomende aanstaande; groeiendeaankoms arrivering, bereiking, komsaankondig bekendmaak, bekendstel, aanmeld, meld, vermeld; s; te kenne gee; aandui, voorsien, voorspelaankondiger kennisgewer, bekendmaker, bekendsteller; omroeperaankondiging bekendmaking; bekendstelling, aanmelding, melding, vermelding; kennisgewing; aanduiding, voorsiening, voorspellingaankoop koop, kopie; kopery; aanskaf, koop, verkry; inkoopaankruie aanslenter, skuifel, slenter, slof, voortskuifel, voortsleep, voortsukkelaankyk kyk; aanstaar, bekyk, kykaanland aankom, kom; beland, teregkomaanlap lap, vaswerk, aanwerk, aanmekaar sit; aanlas, aansit, aanvoeg, las, voegaanlas aanlap, aansit, aanvoeg, las, toevoeg, vassit, voeg; byvoeg; vergroot, oordryfaanl aandoen, aankom; korrel, mik; bou, ontwerp; aanbring, voorsien; aanpak, pak; toepas; kuier, vryaanleer leer; studeer, bestudeer; aanneem, kry, verkry; bemeesteraanler vryer; bouer, opsigteraanleg gebou, opstel, plek; plaas; flair, neiging, talent; fabriek, installasie, installering; bedoeling, doel, doelwit, oogmerk; grondplan, ontwerp, planaanlegtoets geneigdheidstoetsaanleidend bydraend, veroorsakend; onmiddelik, ooglopend, uiterlikaanleiding rede; oorsaak; geleentheidaanlplek kaai, meerplek, pier, vasmeerplek; aanlhawe; steieraanliggend aangrensend, naburigaanlok aantrek, bekoor, lokaanloklik aantreklik, bekoorlik, verleidelik; mooilieflik, pragtig, welgevalligaanloop loop; vastrapplek, wegspringplek; begin, inleiding, proloog; oprit; naderstrook; besoek, besoekers, gaste, toeloop; loop, stap; aandoen, besoek, stamp; raak; aanhou; aangaanaanloopbaan stygbaan; landingsbaan; rolbaanaanlym vaslym; aanplak, plak, vasgomaanmaak meng; maakaanmaaksel mengselaanmaan waarsku, aanraai, aanspooraanmaning waarskuwing; aansporing; aanmaningsbriefaanmatig toe-eienaanmatigend verwaand, hoogmoed, trotsaanmatiging hoogmoed, verwaandheid, pretensie, trots; toe-eieningaanmeer meer, vasmaak, vaslaanmekaar aanhoudend, aaneen, langdurig, onafgebroke, onophoudelik; vas; dig, opmekaar, styf; bakleiend, vegtendaanmekaarskryf vasskryf, aaneenskryfaanmekaarspring baklei, handgemeen raak, vegaanmeld aankondig, bekendmaak; aanbied; rapporteer, opdaagaanmelding rapportering, opdaging; bekendmaking, aankondiging; aankomsaanmerking opmerking; afkeuring, kritiek, , veroordeling; oorwegingaanmoedig aanspoor, bemoedig; opbeur; aanhelp, ondersteun, voorthelpaanmoediging aansporing, bemoediging, opbeuring; hulp, onderskraging, ondersteuning; beloning, troosprys; prysaanname aanneming, aanvaarding, presuppososie, veronderstelling; uitgangspuntaanneem aanvaar, adopteer, goedkeur, neem, ontvang; glo, onderneem; inneem, opneem; erken; kry; volgaanneemlik aanvaarbaar, geloofwaardig, aanneembaaraanneming aanneemdaad, aanneme, geloofsbelydenisaflegging, lidmaatwording; indiensneming; aanvaarding; aanname, veronderstelling, vooronderstelling, presupposisieaanpak kleef, vassit, vaskleef; vaspak; berispe; regsit; begin, onderneemaanpaksel aanpakking; afsakselaanpas pas; inpas, skik; aansluitaanpasbaar inskiklikaanpassing skikking, inpassing; adaptasieaanpassingsvermo skikkingsvermo, aanpasvermoaanpiekel aankruie; aansukkel, voortsukkelaanplak vassit, vasheg, vaslymaanplant plantaanplanting plantasie; boordaanpor por, aanspoor, aanhits; aanmoedigaanpraat vermaan; aanmoedig, aanhits, aanporaanprys prys, aanbeveelaanprysing prysing, aanbevelingaanraai aanbeveel; raad geeaanraak aanroeraanraking aanroering; kontak, raking, verbinding; omgang, verkeeraanrakingspunt raakpunt, trefpuntaanrand oorweldig; aanval; beseer; skend, verkrag; benadeel, aantasaanrander geweldenaar; skender, verkragteraanranding verkragting, skending; gewelddaad, aanvalaanrig veroorsaak, aanbringaanroer aanraak; meld, noem, ter sprake bringaanry kuier, aangaan, besoek; vervoeraanrykafee padkafeeaans meedeel, s, opdra, beveel, gelas; verklaaraansetsel aansitting; aanpakselaansien agting, invloed, eer, verering, respek, prestige; verdra, duld; aankyk, bekyk, kykaansienlik groot, ruim, omvangryk; vernaam, belangrik, deftig, toonaangewend; mooi, aanvallig; aanskoulikaansig voorkoms; vooraansig, tekening; uiterlikeaansit sit; neersit; aanheg, vasheg, vasmaak; begin, vat; opgewek, aanspoor; aanhits; toepas; slyp, skerpmaakaansittende eter; gasaansitter aansitmotor, selfaansitter, knormoer; aansittendeaanskaf koop, aankoop, verkry, kryaanskaffing aankoping, verkrygingaanskakel aansit; verbind; skakelaanskou bekyk, waarneem; betragaanskoulik duidelik, lewendig, realisties; waarneembaar, sigbaar; mooi, indrukwekkendaanskroef skroef, vasskroef; dwing; dagvaaraanskuif naderskuif; verder skuifaanskuifel aansukkel, voortskuifel, voortsukkelaanskyn voorkoms, gesig; gedaante, vorm; nabyheidaanslaan raak, tik, aanraak; slaan; belas; bereken; vaskap; aanpak, verwasem; verdof; aanklam; afdruk; vastrek, vassitaanslaer belastinggaarderaanslag belastingbedrag, heffing; moordaanslag; slag; roet; aanpaksel; wasemaanslagkantoor belastingkantooraanslinger voortslingeraanslof skuifel, aanskuifel, voortskuifelaansluit vasmaak, vasbind; byvoeg, toevoeg, aanvoeg; verbind, aanpasaansluiting verbinding, hegting, konneksie; inskakeling, affiliasie, vereniging; byvoegingaansmeer smeer, toesmeer; bedrieg, kul, verneukaansnou toesnouaansoek applikasie; versoek, voorstelaansoekbrief aansoek, applikasieaansoeker applikantaanspeld vasspeld, aanheg, vasheg, vassteekaanspoor aanmoedig, aanpor, aanjaag, aandryf; bemoedig; aanjaag; aanhitsaansporing aanmoediging, opwekking, aanwakkering, prikkeling, bemoedigingaansporingsgeld bonus, aansporingsbonus, prestasiebonusaanspraak reg; geselskap; maat, vriend, gespreksgenoot; toespraak, redevoering; geselskapaanspraakmaker reghebbende; opvolgeraanspreek raas, berispe; aanpraat, toespreek; gebruik; benut; eis instelaanspreeklik verantwoordelik, toerekenbaar; vervolgbaaraanspreeklikheid verantwoordelikheid, toerekenbaarheid; vervolgbaarheidaanspreekvorm toespreekvorm, aanspreking; titel; persoonsbenaming; vokatiefaanstaan geval, bevalaanstaande verloofde; beminde, geliefde; toekomstige, aankomende, naderende; volgende, eersvolgende, komende, naasvolgendeaanstaar aankyk, bekyk, staaraanstaltes voorbereidings, aanstalte; gereedmakingaanstap aanloop, aangaan, kuier, besoek; voortstap, voortwandel, aanloop, loop, wandelaansteek besmet; benvloed, aanmoedig; vasheg, vassteek; aansitaansteeklik besmetlik; navolgenswaardig, inspirerendaansteker sigaretaansteker; onrusstokeraansteking besmetting; verkryging, opdoening; besielingaanstel benoem, emplojeer; aansitaansteller poseuraanstellerig aansitterig, kunsmatig, gemaak, bestudeerd, gekunsteldaanstellery aanstellerigheid, kunsmatigheid, gemaaktheid, gekunsteldheid, onopregtheid, aanstelling, pose; blufaanstelling indienstreding, inwerkneming, emplojering; gemaaktheid, skynaansterk gesond wordaanstig veroorsaak, stig, instigeeraanstigter opstoker, opruier, veroorsaker, instigator, instigeerderaanstigting aanhitsing, veroorsaking, onheilstigting; aanvuring, instigering, opruiing, aanjagingaanstip aanteken, opteken; merk, opmerk; noem, vermeldaanstoker opstoker, aanhitser, opruier, intigeerderaanstoking aanhitsing, opruiing, opstoking, opstook, instigeringaanstons netnou, nou-nou, binnekortaanstook stook; aanhits, oprui, opstook; aanwakker; aanporaanstootlik hinderlik, ergerlik; onbetaamlik, sedeloos, immoreel, vieslik, lelikaanstrompel voortstrompel, voortsukkel, aansukkelaanstryk aanstap; aansmeer, toevoeg; opskud, haasaanstuur versend; pos; mik; stuuraansukkel sukkel, voortsukkel; aanskuifel, aanstrompelaanswoeg voortswoeg, voortwerk, aanwerk, voortarbeiaansyn teenwoordigheid, aanwesigheid; bestaan, leweaantal hoeveelheid, kwantiteit; menigte; getalaantas betas, bevoel; aangryp, aanval; benvloed; raak; skend; benadeelaantasbaar kwesbaar; oorwinbaaraantasting skending; aanraking; aanranding, aanvalaanteel vermeerdering; toevoeging; aankweek, teel, vermeerder; verhoogaanteken opskryf, noteer, registreer; behaal, verkry, kry; kennis geeaantekening optekening, opskrywing, nota, notisie; registrasieaantekeningboek notaboek; skryfboekaantog optog, nadering, naderkoms, aankoms; oprukaksie, oprukkingaantoon aanwys, wys, toon, dui, aandui; bewys, staafaantree toegang; nader, aanloop, aankom; aanstap, treeaantref raakloop, ontmoet; kry, vind, opspooraantrek bekoor, aanlok; klee; trek, nadertrek; kwel, ter harte neemaantrekkingskrag swaartekrag, graviteit; adhesie, kohesie; aanlokkingskrag, aantrekking, aanlokkingaantreklik bekoorlik, aanvallig, mooi, pragtig, vriendelik, innemend, sjarmant, aanloklik; gevoelig, liggeraak, oorgevoelig, fyngevoeligaantyging beskuldiging, beweringaanvaar onderneem, begin; aanneem; besoek; raak, stampaanvaarbaar aanneemlikaanvaarding aannemingaanval offensief, aanvalsoptrede, bestorming, aangryping; bestryding; aandoening, siekte; aangryp, bestorm, bestry; kritiseer, afkamaanvallend aangrypend, offensiefaanvallenderwyse vyandig, aanvallendaanvaller invaller, vyand; aanranderaanvallig lief, bekoorlik, mooi, aantreklik, pragtigaanvang begin, aanvangs; oorsprong, bron; begin; maak, doen, verrig, onderneem, uitrigaanvangsalaris beginsalarisaanvangskolwer aanvangkolwer, openingskolwer, beginkolwer, oopmaker, beurtoopmakeraanvanklik eers, eerste, primr, beginnendaanvat aanpak; begin; aanroer; neem, vat, aanneemaanvegbaar betwisbaar, betwyfelbaaraanvoegsel toevoegsel, aanhangsel, byvoegsel, bylae, appendiksaanvoel aanraak, bevoel; ervaar, ondervind; gewaar, merk, opmerk; voelaanvoer verskaffing; bewering; lewering, invoer; aanhaal, noem, beweer, s; lei; aanbring, bring, lewer, invoer, inbringaanvoerder bevelvoerder, bevelhebber, leier; voorman; hoof, hoofmanaanvoering bevel, leiding; aanhaling, noeming, stawing; invoering, leweringaanvoorwerk voorbereidingswerk, relingsaanvra vra, versoek; bestelaanvraag bestelling; versoek; vraag, kooplusaanvryf aanvrywe; toedig, aantyg, beskuldigaanvul byvoeg, toevoeg, opvul, volmaak, vulaanvullend bykomend, bykomstig, toegevoeg, bygevoeg, ekspletiefaanvulling byvoeging, toevoeging, byvoegsel, toevoegsel, supplement; opvullingaanvuring aansporing, inspirasie, besielingaanvuur aanspoor, aanwakker, inspireer, besielaanwakker aanja, aanjaag, aanspoor, aandryf; opwekaanwas vermeerdering, toename, aangroeiing, aangroei, toeneming; styging; uitgroeisel; vermeerder, toeneem, aangroei; deurgroei, styg, verhoogaanwend gebruik, bestee; toepasaanwendbaar besteebaar, bruikbaar, benutbaar; beskikbaar, gereedaanwending gebruik, benutting, besteding; toepassingaanwensel gewoonte; manier, maniertjie, manirisme, hebbelikheid, foefieaanwerk vaswerk, vasnaai, aannaai; voortarbeiaanwesig teenwoordig, by; voorhandeaanwesiges teenwoordiges; gehoor, luisteraarsaanwesigheid teenwoordigheid, presensieaanwins voordeel, bate, verkryging; blootleggingaanwys toeken, toewys; uitkies, kies, benoem; wys, aandui, toonaanwysende voornaamwoord demonstratief, demonstratiewe pronomen, demonstratiewe voornaamwoordaanwyser wyser, aanduier; rigtingwyseraanwysing aanduiding, indikasie, wenk; toewysing; benoeming, kiesing, verkiesingaap breedneusaap, brulaap, kapusyneraap, nagaap, slingeraap, wolaap, klouaap, leeuaap, smalneusaap, hondaap, blouaap, slangaap, mensaap, gibbon, sjimpansee, gorilla, orang-oetang; apie; dommerd, haas, skaap, domgat; nuuskierige agie, agieaapsekos swarthoutaapstert sambok, sweep, slaanding; slae; niksnuts, aap; kettingsleutelaapstuipe apiestuipe, blouwilleaapstuipe, stuipe, woedeaar kanaal, buis; vloedkanaal, vloedaar, vloedbuis, vloedvat; spleet, opening; saadaaraard wese, geaardheid, natuur, karakter, inbors; soort, manier, wyse; beantwoord, deug; groei, voorkom; leef; verbindaardbewing aardtrilling, aardskudding, trillingaardbewingsleer seismologieaardbewingsmeter seismograafaardbewingsterkte aardbewingskrag; aardbewingskaalaardbewoner mens, sterfling, aardlingaardbodem aardoppervlak; aarde, grond; wreldaardbol aarde, wreld; bolkaart; globeaarde wreld, geosfeer, aardbol, aardbodem, terra; grond; aarddraad, aardelektrodeaardgas metaan, moerasgas, gasaardig aantreklik; aangenaam; knap, gevat; snaaks, vreemd; naar, mislikaardigheid snaaksigheid, grap; naarheid, duiseligheid, mislikheidaardkors kors, litosfeeraardkunde geologieaardkundig geologiesaardkundige geoloogaardrotasie aardwenteling, asrotasie, aswenteling, rotasie, wenteling, daaiingaardryk mensdom, mense; aarde, wreldaardrykskunde geografieaardrykskundig geografiesaardrykskundige geograafaards verbygaande, kortstondig; sintuiglik, nugteraardse aarde, wreld; ondermaanseaardskok aardbewingaardskudding aardbewingaardwolf maanhaarwolfaarlating bloedlating; bloedingaars anus, ners, gat, hol, poepholaarsel weifel, terugdeins, twyfelaarselend weifelend, twyfelend, onbeslisaarseling weifeling, twyfeling, besluiteloosheid, versigtigheidaartappel ertappelaartappelkewer Coloradokeweraartappelmeel setmeel, styselaartappelmoer moer, aartappelsaadaartappelskyfie skyfie, aartappelrepie, repieaartsbedrier baasbedrieropperbedrier, bobaasbedrieraartsbiskop hoofbiskop, provinsiebiskop, metropoliet, primaataartshuigelaar baashuigelaar, opperhuigelaar, bobaashuigelaaraartsleuenaar baasleuenaar, opperleuenaar, liegbek, bobaasleuenaaraartspriester hopriesteraartsvyand oppervyand, doodsvyandaarverharding aarverkalking, arteriosklerose; fleboskleroseaas kos, lokaas; hoogste kaart; bedel; eet, vreet; teeraasbank aasplek, aasrotsaasblom stinkblom, dooiperd, aaskelk, hoofpynblom, tierblom, kaling, bokhorinkie, ghaap, swartaasblom, geelaasblom, rooiaasblom, aasuintjieaashaai sandhaai, spierhaaiaaskelk aasklokaaskewer doodgraweraasplek kosplek, vreetplek; aasuithaalplek, aasrotsaasvlieg brommeraasvol gier, roofvol; kondor; vraat, vraatsugtige, rower, dief; prokureur, advokaatabakus speeltafeltjie; telraam, rekenraam; rekenbord, suildekplaatabattoir slagpale, slagplaas, slagplek, slaginstallasieabba dra, vervoer; vaderabbaskip moederskipabbreviasie afkorting, verkortingabbreviatuur afkorting, verkorting, abbreviasie; afkortingsteken, verkortingstekenABC abc, alfabet; beginsels, elemente, grondbeginsels, grondelemente, noodsaaklikhedeabc-boekie spelboekie; relboekieabdikasie troonafstanddoening, abdikering, troonafstandabdikeer abdiseer, afstand doenabdomen buik, maag, buikdeel, maagdeel; agterlyfabduksie ontvoering, wegvoeringabduktor abduktorspierabdy kloosteraberrasie afwyking, afdwaling; skynbeweging; kranksinnigheid; sielsiekte, geestesafwykingabiogenese spontane generasie; skyndoodabiose nie-lewensvatbaarheid, vroegtydige doodabissaal abissiesabjater vabond, karnallie; vent, asjasablaktasie speningablatief sesde naamval; ablativusablaut klinkerwisseling, vokaalwisseling, klinkerafwisseling, vokaalafwisseling, klinkerverandering, vokaalverandering; klankwisseling, apofonieablou hasieablusie was, wassing, reiniging, afwassingablusiekamer waskamerabnegasie ontsegging, loningabnormaal nie-normaal, subnormaal, afwykend; misvorm, sieklikabnormaliteit afwykung; misvorming; sieklikheidabolisie afskaffing, opheffing, wegdoeningabolisionisme afskaffingsbeweging, abolisiebewegingabomasum lebabominabel verfoeilik, afskuwekkend, veragtelik, gruwelikabominasie gruwelikheid, afskuwelikheid, verfoeilikheid, veragtelikheidabonneer intekenabonnement intekening, inskrywing, vooruitbetaling; jaargeldaborsie vrugafdrywingabortief vrugafdrywend; vrugteloos, mislukte; ontydig, buitetydsabrakadabra wartaal, onsin; towerspreukabrasie verwering, afslyting, afskuring, skuring, wegskuringabrogasie opheffing, afskaffing, abrogering, wetsopheffing, wetsafskaffing, wegdoeningabrogeer ophef, afskaf, wegdoenabrup afgebreek, afgebroke, kortaf; meteens, skielik; stomp, stompafabsensie afwesigheid; verstrooidheidabsensielys afwesigheidslysabsent afwesig, weg, nie-teenwoordigabsenteer wegblyabsentesme wegbly, absentismeafwesigheidabses sweer, verswering, ettersweer, etterswelsel, buil; pitsweer, pitseer, karbonkelabsint wildealslikeur, pernod, groenlikeurabsis X-kordinaatabsolusie kwytskelding, vryspraak, losmaking, kwytingabsolute kuns geometriese abstrakte kunsabsolute musiek suiwer musiekabsolute reg saaklike reg; outeursreg; handelsmerkreg; oktrooireg; handelsnaamregabsolute vogtigheid absolute humiditeitabsolute waarde modulusabsolutisme onbeperkte mag, absolute magabsoluut heeltemal, volstrek, volkome, totaal; onvoorwaardelik; suiwer, ongemeng, presiesabsolveer kwytskeld, vryspreek, vrystelabsorbeer opsuig, opslurp, opneem, intrek, suig, slurp; boei, besighouabsorpsie insuiging, opsuiging, opslurping, intrekking, inneming, opname, inname, suiging, slurpingabstinensie matigheid, onthouding, afskaffing, geheelonthouding, geheelafskaffingabstraheer aflei, aftrek, afsonderabstrak afgetrokke, nie-konkreet, nie-waarneembaar; afgelei, afgetrek, losgemaak; nie-realisties, nie-figuurlik, non-figuratief, nie-figuratief; geabstraheerabstraksie afgetrokkenheid, nie-konkreetheid, nie-waarneembaarheid, geabstraheerdheid, abstraktheidabstrakte kuns nie-figuratiewe kuns; geometriese kuns; absolute kunsabsurd logies, verstandig, verstandelik, wysabsurditeit verstandigheid, wysheidabuis vergissing, fout, ongeluk, misgissingabusief verkeerd, foutiewelikaccelerando vinnigerachilleshiel swakpunt, swakheid, kwespuntachillespees hakskeenseningachromasie kleurblindheidachromaties kleurloos, ongekleurd; nie-chromaties, onchromatiesachromatisme kleurloosheid, ongekleurdheidacre akkeracta verhandelinge, verrigtinge, notuleadagio stadig, sag, bedaard, langsaam, gevoelvoladamsappel strottehoofadamsgeslag mensdom; mans, mansmenseadamsgewaad naaktheid, kaalheid, ongekleedheidadamsiet niesgasadamspak naaktheidadamsvy persvy, adamsvygadaptasie aanpassing; verwerkingadapteer aanpas; verwerkaddaks Mendesantiloopaddeer optel, byteladdendum bylae, byvoegsel, aanhangseladder slang; verraaier, booswig, misdadiger; pofadder, bergadder, nagadder, horingsman, horingsmanslangaddergebroedsel slangnes, addernes, venyniges, nydiges, verraaiers, boosaardiges, addergeslagaddisie optelling, bytelling, toevoeging, byvoegingaddisioneel bygevoeg, bykomend, aanvullend, bykomstig, bygetel, toegevoegadditief byvoegsel, bymiddel, toevoegsel; bygevoeg, toegevoeg, aangevul, aanvullendadduktor adduktorspieradekwaat genoegsaam, voldoende, toereikend; gelykwaardig, ewewaardig, ooreenkomendadel adelstand, edeles, noblesse; voortreflikheid, uitmuntendheid, adelheid, adelikheid; verhef; edel maakadelaar arendadelaarsblik heersersblik, leiersblik, skerp blik, arendsblikadelaarsteen arendseier, klappersteenadelstand adel, noblesseadem asemhaal; leefademloos geluidloos, doodstil, asemloos; verbaasademtog asemhaling, asemteugadenoed neusklier, adenoedeadenoom vetgewas, vetgroeisel, vetklier, vetgesweladep ingewyde, volgeling, leerling, aanhanger; alchemisadherent aanhanger, voorstander, volgeling; samehangend; vergroeidadhesie aantrekkingskrag, aanklewingskrag, vasklewing, aanklewing; instemming, goedkeuringad hoc vir die doel, vir n bepaalde doeladhortatief aanmanend, aansporendadiatermies ondeurdringbaar vir warmteadieu vaarwel, totsiens, groeteadipositas vetadjektief byvoeglike naamwoord, epiteton, hoedanigheidswoord, adjunk, pre-adjunkadjektiwies byvoeglikadjudant stafoffisieradjunk assistent, assistent-hoof; onderhoof, onderminister; ondersekretaris; toevoegseladministrasie bestuur, ordening, beheer; personeel, bestuurpersoneel, organisasie, amptenaryadministrateur bestuurder, bewindhebber, hoofamptenaar, administrasie-hoof; boedelbeheerderadministratief administrerendadministreer beheer, bestuur, organiseeradmirasie bewonderingadmireer bewonderadmissie toelating, vergunning; admissie-eksamen, toelatingseksamenadnominaal byvoeglik, adjektiwies, attributiefadobe klei, kleibaksteen, rou baksteenadolessensie jeugjare, rypwording; tienerjareadolessent jeugdige, tiener, tienderjarige; jeugdig, tienderjarig, halfvolwasse, opgeskoteadonis mooi man, skone jongman, beminde, heldadoons bobbejaanadopsie aannemingadopteer aanneemadorasie verering, aanbidding, huldigingadoreer vereer, huldig, aanbidadrenalien adrenaline, bynierskorsafskeidingadres woonplek, blyplek, verblyfplek; versoekskrif; huldiging, huldigingsadres, huldigingskrifadresboek adreslysadresseer rig; stuur naadret netjies, net, knap, agtermekaar, lewendig, op en wakkeradsorbaat oplossing, opgeloste stofadsorbeer vashou, verdigadsorbens oplosstofadsorpsie binding, opnemingadstringeer saamtrek, stelp, laat ophouadstringens sametrekker, stelpmiddel, stolmiddeladstringerend saamtrekkend, stelpend, bloedstelpendadstrueer toeligadstruksie toeligting, stawingadveksie aanvoer, aanvoeringadverbiaal bywoordelikadverbium bywoordadverteer advertensies plaas, reklame maak, reklameer; bekendmaak, versprei, onder die aandag bring, uitbasuin; prysadvertensie reklame, bekendmakingadvertensie-agentskap reklameagentskap, reklamepraktisynadvies raad, mening; voorligting; berig, mededelingadviesbrief kennisgewingadviseer voorlig, van raad bedien, aanraai, raad gee; inlig, meedeeladviserend raadgewend, voorligtendadviseur raadgewer, voorligteradvokaat regsgeleerde, bepleiter, pleitbesorgeradvokatuur advokaatsamparasie gasbehandeling, gastoediening; belugting, lugvullingarobatiek lugakrobatiek, lugtoertjies, vliegakrobatiek, vliegtoertjies, vliegtuigakrobatiekarobeton gasbetonarodinamika lugdinamika, lugbewegingsleerarofiet lugplant, epifietarofobie lugvreesarogram bolugdiagram, arologiese diagramaroliet meteoorsteen, meteorietarologie lugkundearomeganika gasewewigsleer, gasbewegingsleer; vliegtuigboukunde, vliegtuigmeganika; lugmeganikaarometer lugmeterarosol verstuiwer, stuif, stuifmiddelarostatika lugbeweegkunde; vloeierstatikaarotropisme groeikromming, luggroeikrommingaf ondertoe, na onder, na benede; weg, verder; langs, by, in; reguit na, tot; presies; gebreek, geskei, afgehaal, afgebreek; minder, verby; moeg, klaar, afgematafaniet fynkorrelgesteente, fynkorrelstollingsgesteenteafarm gebreekte arm, afgesette armafasie spraakverlies, praatsteurnis, geheueverliesafbaken begrens, afgrens, demarkeer, afpaal; aantoon, aandui, aangee, merk, bepaal, vasstelafbedel afsmeek, bedel, smeek, vraafbeelding beeld, tekening, portret, voorstelling; afbeeldselafbeen gebreekte been, afgesette beenafbel afluiafbetaal betaal, vereffen; ontslaan, diens beindig; vergeld, strafafbetaling vereffening; ontslag, afdankingafbind toebind; afknoop, knoopafblaar aftrek; loskom, lostrekafblaas lug verloor, uitgaan, uitblaas, ontsnap; weghardloopafblaker afskiet, afgooiafbly weg blyafboender afgooi, afsmytafbraak sloping, afbreking; puinafbreek sloop; beindig, uitmaak; vernietig; onderbreek; kritiseer, afkam, veroordeel; uitmekaarhaal; afkalwer, afkalwe, afkabbel, afbrokkel; instort, ineenstort, insak, afsakafbreker sloper, vernietiger, breker; kritiseerder; atukkendmakerafbreuk skade, nadeelafbring verwyder, wegvoer, aflei, weglei; verminder; behou; verrig, doenafbrokkel breek, verkrummel; verminder, agteruitgaanafbyt byt, losbyt, stukkend byt; kortaf praat, nydig praatafdak skuins dak; onderdak; skuur, breplek, platdakgebou, afdakkieafdank ontslaan, afbetaalafdanking ontslag, afbetalingafdek verwyder, wegneemafdeling onderdeel, departement, groep; streek, gebiedafding kibbel, afknibbel, twis, stry; verkleineerafdoen verminder, afl; wegneem; volbring, klaarmaak, voltooi, afhandel; betaal, vereffenafdoende genoegsaam, voldoende, doeltreffend, beslissendafdoening betaling, vereffening; afhandelingafdonder afsmyt, afgooi; afvalafdop afskilfer; afhaalafdra oorhandig, oorgee, gee; draafdraad afhaar, aftrek; omhein, afkampafdraai wegdraai, afwend; doldraai; afskakel; afrol; aframmelafdraand afdraande, helling, skuinste; ondertoe, afdraans, hellendafdraande skuins, afgaande, hellendeafdreig afpers, afdwing, dwing, dreigafdrifsel opdrifsel, afdryfselafdroog afdro, droogmaak, droog, droafdrooglap vadoekafdruk vorm, beeld, prent, kopie, foto, papierafdruk, drukeksemblaar; afdrukkery, afdrukwerk, afdruksel; wegdruk, ondertoe druk; drukafdruksel afdrukafdrup afdruip, afdruppel, drup, druip; afloopafdryf afdrywe, verwyder, wegja, afskrik; wegdryf, dryfafdryfsel afdrifselafdrywing vrugafdrywing, aborsie, abortus; suiwering, metaalsuiweringafduiwel afval, affoeter, val, afdonder, afneukafdwaal verdwaal, kwytraak, verloorafdwaling afwyking, foutafdwing dwing; opwek, inboesem, wek, aanwakkerafend voltooiaferese aferesis, anlautweglating, beginklankweglating, prokopeeaffek gemoedsaandoening, aandoening; gevoelswaarde, gevoelsuitdrukking, gevoelaffeksie geneentheid, guns, toegeneentheidaffektasie gemaaktheid, aanstelling, gekunsteldheidaffekteer voorgee, voordoen; benvloedaffektief gevoelsmatigaffre saak, aangeleentheid, voorval, gebeurtenis, affring; besigheid, ding; verwikkeling, moeilikheid; gedoente, drukte, samedromming; opskop, lawaaiaffiche aanplakbiljet, plakbiljet, biljetaffidavit bedigde verklaring, bedigingaffiks voor-en-agtervoegsel, voegselaffiliasie verbinding, aansluiting; samewerking, koperasieaffilieer aansluit, verbind, inskakel; saamwerkaffinadery raffinaderyaffineer raffineeraffiniteit verwantskap, aantrekkingaffirmasie bevestigingaffodil trompetnarsingaffront beledigingaffrontasie beledigingaffronteer beledig, slegsaffuit onderstelafgaan ondertoe gaan; verlaat, weggaan; verminder, afneem; staatmaak; losgaan; verdwyn; losraak, afkom; afgee; reken op, vertrou, aanvaarafgang helling, daling; ontlasting, opelyfafgebete kortaf, afsnouendafgebroke onderbroke, met onderbrekings; nie-samehangendafgedaan klaar, afgehandel, voltooi, uitgedien, op, afgeslytafgedankste vervlakste, verdraaide, kwaai, hardeafgee oorhandig, oorgee, weggee; lewer; versprei, losgaan, smeer; uitstraal; aflewer, gee, afskei, voortbring; toevertrou, oorgee; veroorsaak, lei totafgehaal verneder, beledig, geaffronteer; verleafgekeur verwerp, afgewysafgeknot afgesny, weggesnyafgelas aflas, afs, verbiedafgelasting aflasting, aflassing, afsegging, verbodafgele afgesonderd, ver, verskuil, eensaam, verwegafgeleef oud, kragteloos, swak, verswak, uitgeput, klaarafgelei ontstaan uit, verkry uitafgelope voltooid, verby, afgehandel, beindig; verlede, laasafgemat uitgeput, moeg, vermoeid, klaarafgematheid moegheid, tamheidafgemeet gemeet, gepasafgemete styf, deftig, plegtig, berekend; stadig, doelbewusafgeplat platgemaak, geplatafgerem moeg, afgewerk, uitgeput, klaar, tamafgerig bedrewe, geoefen, geleer, gewys, touwys gemaakafgerond rondgemaak, gerond; naastenby, beraam, geraam; afgesluit, voltooi, volledigafgerondheid voltooidheid, afheidafgesaag herhaald, holrug gery, oud, pap, voosafgesant verteenwoordiger, gesant, diplomaat, konsul; boodskapper, draer, oordraerafgeset sedimentrafgesien van behalwe, bo en behalweafgeskei afgesonder, afgeskeie, verwyder, afsonderlikafgeskeidenheid privaatheid; alleenheid, teruggetrokkenheid, afgesonderdheidafgesloof moeg, afgemat, opgewerk, uitgeput, klaar, afgerem, oorwerkafgeslote begrens, afgebaken, toe, gesluit, geslote; ontoeganklik, privaat; afgesonder, alleen; verbyafgesonder afgeskei; teruggetrokke, alleen; afgeslote, afgele, verwyderd, eenkant, weg, verskuilafgesproke ooreengekom, aanvaarafgestomp dof, dood, ongevoelig, stomp; afgeknot, afgesnyafgestorwe dood, oorledeafgestorwene oorledene, dooieafgestudeerde gegradueerde, gediplomeerdeafgetob uitgeput, doodmoeg, moeg, klaar, afgewerk, afgerem, afgesloofafgetrokke verstrooid, verdiep, versonke; abstrak rasioneelafgevaardigde verteenwoordiger, lid, benoemde, verkosene, gedelegeerde, belastigde, gevolmatigde, gekommitteerde; gesant, afgesantafgewerk oorwerk, uitgeput, afgetob, afgesloof, oormoeg, moeg, klaarafgewese afgewys, afgekeur, weggewysafgiet giet, afgooi, uitgiet, verwyder; vormafgietsel afbeeldsel, vormafgietseldiertjie infusiediertjieafgifte oorhandiging, aflewering; lewering, beskikbaarstelling; wisselafgod god, valse god, idool; vereerde, bemindeafgodery afgodsaanbidding, afgodediens, afgodsverering, idolatrie, beeldediensafgooi ondertoe gooi; uittrek, ontklee, verklee; uitspanafgrens afbaken, begrens, beperk, inperkafgrond diepte, kloof, steil val; ellende, smartafgryse afgrysing, vrees, afsku, afkeerafgryslik afskuwelik, verskriklik, aaklig, skrikwekkend, afkeerwekkend, vreesaanjaend, erg, lelikafgryslikheid afgryse, afskuwelikheidafguns jaloesie, nydafgunstig jaloers, nydigafhaak afhaal, afneem; lostrek, losmaak; optree, lostrek, inklim; mik, slaan; trouafhaal hal; afneem, verwyder, vat; verneder, berispe, krenk, slegsafhandel beindig, klaarmaak, voltooi; relafhang hang, na onder hang, ondertoe hang; afhanklik wees, bepaal deurafhanklik ondergeskik, onderhorig; ondersteun, gehelp; onderworpe, onderhewigafhanklike aanhorige; beskermling; familielid; bediende, dienaarafhap hap, byt; afbyt, weghapafhou weghou, terughou, afneem, aftrek; afwend; wegdraai, vermyafjak belediging, skrobbering; beledig, slegs, afsnouafjakker slordig doen, oorhaastig doenafkalk afwit, kalk, witafkalwer afkalwe, afbrokkel, afstort, instort, afsak, insakafkam kritiseer, beoordeel, veroordeel, slegs, afhaal, afbreek; kam, uitkamafkamp bekamp, inkamp, kamp, bedraad, omheinafkap kap, afhak, omkap; weglaat, verkortafkappingsteken afkortingsteken, apostroofafkeer weersin, teensin, afsku, renons; wegdraai, keer, wegkeer; afweer, afwend; onttrek aan, verlaat, vervreemafkerf afsny, kerf, opkerfafkerig gekant; nors; uitgeetafkets afwend, afstuit, afkeer, afspring, wegspring, wegskram; terugstuit; verwerp; mislukafkeur verwerp, sleg vind, swak vind, verkeerd vind; ongeskik verklaar, afwys, wegwys; verbiedafkeurenswaardig sleg, verwerplik, swak, nikswerd, verkeerd, ongeskik, verdoemlikafkeuring afkeur; wegwysing, weieringafklap klapafklop slaan, klop; doodgaan, sterf, die gees geeafknaag afknibbel, afvreetafknibbel knibbel, afding; afknaagafknip knip, afsny; afknyp, spaar, wegsit, bre; afsit, afskakelafknot top, snoei; afstompafknou seermaak, beseer; terg, pla, boelieafknyp knyp, wegvat; losbrand, aftrek; spaar, bre, terughouafkoel koel word, koud word, kouer word; stil word, bedaar, kalm wordafkoelingsinstallasie afkoelingsinrigtingafkoelingsnelheid afkoelvermo, afkoelingsvermoafkom ondertoe kom, na onder kom, na beenede kom, verminder, daal; stormloop; afstam; oorstroom, sterk loop; tref, beland, aankomafkomeling afstammeling, nakomeling, nasaatafkoms afstamming, geboorte, oorsprong; afleiding, herkomsafkomstig gebore, afgestam, afstammend; afgelei; oorspronklik, behorende tot; ontwerp, uitgaan vanafkondig aankondig, bekend maak, meedeel, s, openbaar maak, verkondigafkondiging aankondiging, bekendmaking, mededeling; verkondigingafkonkel afrokkel, afbedel, afkry, verkryafkook kook, los kookafkoop loskoop, vrykoop, loskoping, vrykoping; loskoop, vrykoopafkoopgeld afkoopprys, afkoopsomafkoppel ontkoppel, losmaak, loskoppelafkort verminder, verklein; kort maak, korter maakafkorting abbreviasie, verkorting; vermindering, verkleiningafkraak kritiseer, afhaal, afkam, slegs; aan die kaak stelafkrap krap, wegkrap, skoonmaak, verwyderafkronkel kronkel, wegkronkel, ondertoe kronkelafkry verwyder, wegkry, losmaak; laat afsien; laat verminder, minder laat maak; voltooi, klaarmaak; vry kry, vakansie kryafkyk afloer, naloer, naskryf, oorskryf; leer, sien; wag, afwag, dophouaflaai afhaal, afstel, neersit, plaas, leegmaak, leeglaai; afskuif, oorplaas, geeaflaat vergifnis, kwytskelding; laat sak, sak; weglaat, nie byvoeg nieafl neerl, opgee, los, laat vaar; kwytraak; s; doen, verrig, gaan, voltooi, klaarmaak; swig, ingee, ophouafleer vergeet, verleer, afwen, verloor, kwytraakafler bindhoutjie, hangpaaltjie, spanpaaltjie; inler, afleier, inllootjieaflees lees, voorlees; bekendmaak, bekendstel, openbaar maak; nagaan, nakyk, opkyk, bekyk, kyk naaflegging voltooiing, afhandeling; stakingaflei na onder lei, ondertoe lei, weglei; steur, wegtrek, hinder, n gevolgtrekking maak, tot n gevolgtrekking kom; vorm, verklaar, naspoorafleiding ontspanning, verstrooiing, genot, genieting; gevolgtrekking; afleidingswoord, voegselwoord; woordvorming, woordafleidingafleidingsrel woordbourel; sinsbourel, sinstruktuurrel; transformasierelafleier afler; weerligafleieraflek lek, oplek, verwyder, skoonlekaflewer oorhandig, afgee, gee, lewer, besorg, bestel, rondbringaflewering besorging, lewering; deel, nommerafleweringsdiens besteldiensafloer spioneer, afkyk, stilletjies bekyk, bespied, dophouafloop wegvloeiing, wegloop; end, einde, verloop, slot, uitslag, uitkoms; skuinste, helling, afdraand; pyp, uitlaat, uitlaatpyp, afvoer, afvoerpyp; afloopvloeistof; na onder loop, ondertoe loop, afdraand loop, afvloei, wegloop, wegvloei; ophou loop, eindig, gaan staan; moeg raak, opraak; verminder, ophouafloopgebied dreineergebiedaflos afloswedren, afloswedloop; vervang; afbetaal, terugbetaalaflosbaar betaalbaar, skuldigaflossing afbetaling, terugbetaling; skulddelgingafloswedloop spanwedloopafluister inluister, opsetlik luisterafluisteraar luistervinkafmaai maai, oes, sny, dors, afsny, afoes; wegvreet, opvreet, vernietig; doodmaak, laat sterf, uitwisafmaak afhandel, klaarmaak, beeindig, uitmaak, byl; verwyder, vryf, afhaal; ontslae raakafmat uitput, moeg maak, vermoei, klaar maakafmattend vermoeiend, uitputtendafmatting vermoeienis, uitputtingafmeet bereken, meet, maat neem; vergelyk; uitdeel, verdeel; wik en weeg, noukeurig oorweegafmerk merk, aanduiafmeting grootte, dimensie, maat; rigtingafname vermindering, inkrimping, verkleining, intrekkingafneem na onder neem, ondertoe neem, afvat; verwyder, wegneem, wegvat; verminder, verloor, agteruitgaan; fotos neem, fotografeer, kiek; laat afl, laat sweer; afdek, afhaal, wegneem; opteken, opskryf, neerskryfafnemend verminderend, wegsterwend, kleiner wordend, minder wordendafnemer fotograaf; koperaforisme spreuk, epigram, apoftegma, stelling, sding, pittige uitspraak, kernspreuk, sedespreuk, sentensie, sinspreukaforisties epigrammaties, spreukagtig, pittig, kernagtigafpaar paar, indeel, afsonder, rangskik, groepeerafpak aflaai, neersit, plaas op; tuisgaan, bly, kuier; kla, uitvaar, skuld geeafpen neerskrywe, afskryf, opskryf; afbaken, afsteek, aandui, aangee, penafpers uitdruk, druk, pers; dwing, afdwing; afdreig, dreigafperser afdreiger, uitsuierafpersing afdreigingafplat plat maak, plat druk, verplatafpluk pluk, afhaal; ondertoe pluk, ondertoe ruk, na onder ruk, na onder pluk, aftrek, afgrypafpyl reguit gaan, reguit beweeg; pyl afskietafraai afpraat, afhaal, afkryafraak eindig, ontslae raak, ophou, beindig; afdwaal, wegdwaal, vervreemd raak, die draad verloor, wegbeweegaframmel slordig s, haastig s, vinnig s, opfoeterafrand afkantafransel slaan, foeter, ransel, pak gee, slae gee, strafafranseling slae, pak, pak slaeafratel aframmelafreageer afwerk, verligafren afspoel, los ren, losgaan, afgaanafreis vertrek, afrit; weggaan, vertrek, wegreisafreken uitwerk, uitreken, bereken, reken, klaarmaak; betaal, afbetaal; straf, wraak neemafrekening afsluiting, betaling, beindiging; wraak, strafafrem rem, briek; na onder trek, ondertoe trek; afbreek; uitput, afmat, moeg maak, klaarmaak agent alice uvf,
Dorothy Martin Obituary, Ue4 Makeshared Vs Makeshareable, Suncook River Swimming, Articles W